شماره تلفن جدید دانشگاه

شماره تلفن جدید دانشگاه

از این پس می توانید با شماره تلفن زیر با دانشگاه تماس حاصل نمایید.

کد هرمزگان ۰۷۶

تلفن دانشگاه ۳۵۲۸۷۰۰۱