خبری خوش

خبری خوش

?خبری خوش?
با پیگیریهای ریاست و حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، طبق توافق فی ما بین سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان و دانشگاه آزاد قشم، براساس مجوز صادر شده توسط سازمان نظام مهندسی، دانشگاه آزاد قشم به مدت سه سال بعنوان مجری برگزاری دوره های مختلف نظام مهندسی در مقاطع و گروههای مهندسی معرفی گردید و مهندسین از سراسر ایران میتوانند در دوره های مذکور شرکت کرده و مدرک دوره های نظام مهندسی را دریافت کنند. همچنین متقاضیان میتوانند از امکانات رفاهی و اسکان در مدت دوره استفاده نمایند.