زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۵

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۵

بدینوسیله به اطلاع دانشجوان محترم می رساند به دلیل درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و بنابر تصمیم معاونت محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر لغو امتحانات پایان ترم نیمسال اول در روزهای ۲۰ الی ۲۲ دی ماه و برگزاری آنها در روزهای ۲ الی ۴ بهمن ماه، برنامه انتخاب واحد ترم جدید با تغییرات جزئی به روز رسانی گردید و هم اکنون قابل دسترسی می باشد.

برنامه انتخاب واحد ترم دوم ۹۵