تاریخ برگزاری آزمون جامع حقوق و زبان

تاریخ برگزاری آزمون جامع حقوق و زبان

اطلاعیه دانشجویان دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و آموزش زبان انگلیسی

به اطلاع تمامی دانشجویان محترم واجد شرایط شرکت در آزمون جامع نیمسال دوم ۹۶-۹۵ می رساند، این آزمون در روز های چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار می گردد. ساعت شروع آزمون ۱۰ صبح می باشد. شرایط شرکت در آزمون به طور مختصر در اطلاعیه های قبلی موجود می باشد.