اطلاعیه تغییر زمان امتحان

اطلاعیه تغییر زمان امتحان

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم: 

با توجه به شرکت همه جانبه دانشگاهیان در مراسم روز جهانی قدس (جمعه آخرماه مبارک رمضان) که به فرموده حضرت امام (ره) روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، همه امتحانات مقاطع آموزشی این واحد دانشگاهی از روز جمعه دوم تیر بر اساس همان ساعات برنامه‌ریزی شده به روز شنبه سوم تیر موکول می شود. لازم به ذکر است که اطلاعیه‌ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم از طریق وب سایت دانشگاه به آدرس  www.iauqeshm.ac.ir و در فضای مجازی از طریق تلگرام به آدرس t.me/iauqeshm_afficial رسمیت دارد و درج هر گونه اطلاعیه و آگهی در سایر سایت‌ها و فضاهای مجازی بدون استناد به موارد فوق مورد تایید نمی باشد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم