تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

قابل توجه دانشجویان محترم

خواهشمند است، در بازه زمانی تقویم آموزشی سال جدید تحصیلی ۹۷-۹۶ اقدام نمایید. با تشکر

ثبت نام و انتخاب واحد: یکشنبه ۹۶/۶/۱۲ لغایت چهارشنبه ۹۶/۶/۲۲

شروع کلاس ها: شنبه ۹۶/۶/۲۵

حذف و اضافه: دوشنبه ۹۶/۷/۱۰ لغایت پنجشنبه ۹۶/۷/۱۳

پایان کلاس ها: پنجشنبه ۹۶/۱۰/۱۴

برگزاری امتحانات: شنبه ۹۶/۱۰/۱۶ لغایت پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۸