برنامه انتخاب واحد و امتحانات نیمسال اول ۹۷-۹۶

برنامه انتخاب واحد و امتحانات نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

برنامه انتخاب واحد و امتحانات نیمسال اول ۹۷-۹۶

 

ورودی

روز، تاریخ

 

 

انتخاب واحد

ورودی ۹۳ و ما قبل

یکشنبه و دوشنبه  12 و ۱۳ شهریورماه

ورودی ۹۴ و ما قبل

سه شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ شهریورماه

کلیه ورودی ها

پنج شنبه ۱۶ لغایت ۲۲ شهریورماه

ثبت نام جدید الورودها

۱۲  لغایت ۲۲ شهریورماه

شروع کلاس ها

شنبه ۲۵ شهریورماه

حذف و اضافه

دوشنبه ۱۰ لغایت ۱۳ مهرماه

پایان کلاس ها

پنجشنبه ۱۴ دی ماه

امتحانات پایان ترم

شنبه ۱۶ لغایت ۲۸ دی ماه

 

تذکرات

  1. تعداد واحد انتخابی دانشجو در هر نیمسال جهت کاردانی و کارشناسی حداقل ۱۲ و حد اکثر ۲۰ واحد و کارشناسی ارشد حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد می باشد.
  2. دانشجوی مشروط در مقاطع کاردانی و کارشناسی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی در نیمسال جدید را ندارد.