برنامه کلاسبندی ترم مهر ۹۶ کارشناسی ارشد و دکتری واحد قشم

برنامه کلاسبندی ترم مهر ۹۶ کارشناسی ارشد و دکتری واحد قشم

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی – نیمسال اول ۹۷-۹۶

عنوان رشته

زمان کلاس

شروع از ۳۰و۳۱ شهریورماه

عنوان رشته

زمان کلاس

شروع از ۶و۷ مهرماه

مدیریت بازرگانی (تمام گرایش ها)

هفته فرد

معماری، مرمّت

هفته زوج

مدیریت دولتی (تمام گرایش ها)

هفته فرد

مهندسی عمران – سازه

هفته زوج

مدیریت مالی

هفته فرد

حقوق (ارشد)

هفته زوج

مدیریت صنعتی

هفته فرد

مدیریت ورزشی (تمام گرایش ها)

هفته زوج

حسابداری

هفته فرد

شیمی (تمام گرایش ها)

هفته زوج

آموزش زبان انگلیسی (دکتری)

هفته فرد

 

 

روانشناسی

هفته فرد

 

 

 

هفته فرد، هفته ای است که از ۳۰و۳۱ شهریور آغاز می گردد و تا پایان ترم به صورت یک هفته درمیان ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته زوج، هفته ای است که از ۶و۷ مهر آغاز می گردد و تا پایان ترم به صورت یک هفته درمیان ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد قشم