اعلام عناوین مجلات مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی در استان سمنان

اعلام عناوین مجلات مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی در استان سمنان

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند مجلات و نشریه های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به شرح ذیل دارای مجوز رتبه علمی پژوهشی و مورد تأیید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می باشدعناوین مجلات  در ادامه ؛

مجله های دارای رتبه علمی- پژوهشی وزارتین

-میکروبیولوژی دامپزشکی

-نگرش های نو در جغرافیا

مجله های علمی مورد تأیید دانشگاه آزاد اسلامی 

-رهبری و مدیریت آموزشی

-روانشناسی تحلیل شناختی

-زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی 

-پژوهش های جامعه شناختی 

متقاضیان می توانند با مراجعه به معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار نسبت به ارائه مقالات خود جهت بررسی و چاپ اقدام نمایند