معرفی اولین گروه از فارغ‌‌التحصیلان دانشکده پزشکی واحد بین الملل قشم به وزارت بهداشت‌درمان و آموزش پزشکی کشور

معرفی اولین گروه از فارغ‌‌التحصیلان دانشکده پزشکی واحد بین الملل قشم به وزارت بهداشت‌درمان و آموزش پزشکی کشور

با اعلام سرپرست واحد بین‌الملل قشم ۱۵ نفر از پزشکان فارغ‌التحصیل دانشکده پزشکی برای انجام طرح پزشک خانواده به سایت وزارت بهداشت‌درمان و آموزش پزشکی کشور معرفی شدند  

   روابط عمومی واحد قشم منصور آزاد ضمن بیان این مطلب از هماهنگی با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی جهت تخصیص سهمیه پذیرش بومی به منظور ارتقاء سطح خدمات بهداشتی در مناطق محروم استان هرمزگان خبر داد ./