اناللّه و اناالیه راجعون

اناللّه و اناالیه راجعون

 جناب آقای دکتر ولایتی 

 بدینوسیله مراتب تأثر و تألم مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم را نسبت به درگذشت برادر همسر گرامیتان اعلام می دارد و از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب مغفرت نموده و همچنین برای خانواده محترمتان آرزوی صبر می نمایند./