▫️فردا آخرین مهلت انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶

▫️فردا آخرین مهلت انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶

 

داوطلبان انتخاب رشته در رشته‌های با آزمون و بدون آزمون مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری  ۹۶ تا ساعت ۲۴ فردا سه شنبه ۱۴ آذر فرصت دارند رشته‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند.