قابل توجه دانشجوایان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی Ph.D

قابل توجه دانشجوایان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی Ph.D

 

 

پیرو بخشنامه صادره معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه به شماره ۷۰/۲۴۴۳۲ مورخ ۹۶/۰۴/۲۷ به اطلاع می رساند؛ کلیه دانشجویانی که فرمهای اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه و یا رساله تحقیقاتی خود، بهمراه نسخه های پایان نامه را تا تاریخ ۹۶/۱۰/۱۵ به حوزه پژوهش دانشگاه تحویل نمایند مشمول تمدید سنوات و متعاقب آن پرداخت شهریه نمی شوند همچنین دانشجویانی که مشکل نظام وظیفه دارند می بایست تا تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰ از پایان نامه خود دفاع نمایند