اطلاعیه مهم جهت دریافت کارت ورود به جلسه

اطلاعیه مهم جهت دریافت کارت ورود به جلسه

دانشجویان عزیز می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات  به سایت واحد دانشگاهی مراجعه نمایند لذا در صورت بروز هرگونه مشکل نسبت به دریافت کارت، جهت رفع نواقص آموزشی و یا تسویه شهریه معوقه خود به حوزه های مربوطه مراجعه نمایند