اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

 

 

 

به استحضار دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی شاغل در واحد قشم و پردیس بین الملل میرساند: با توجه به آغازایام امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷-۹۶ دانشگاه، هرگونه  خدمات آموزشی و پژوهشی از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۸ دیماه تنها در ساعت ۱۲ الی ۱۳ در حوزه های فوق الذکرانجام خواهد گرفت