گزارش تصویری از تجمع کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قشم

گزارش تصویری از تجمع کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قشم

به گزارش روابط عمومی واحد قشم – کارکنان و اعضای هیأت علمی مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی قشم متشکل از واحد قشم،دانشکده پزشکی، پردیس بین الملل و آموزشکده فنی حرفه ای سما امروز با حضور در مراسمی اعتراض خود را نسبت به رفتار نابخردانه اغتشاشگران اعلام نموده اند؛