توسعه رشته های متناسب با نیازهای منطقه ای در واحد قشم

توسعه رشته های متناسب با نیازهای منطقه ای در واحد قشم

به گزارش روابط عمومی واحد قشم – معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در واحد قشم ضمن بازدید از مجموعه آموزشی این واحد با معاونان و مدیران این واحد دانشگاهی دیدار کرد.

دکتر علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در جزیره قشم ضمن دیدار با دکتر حسین هاشمی تختی نماینده مجلس شورای اسلامی هرمزگان در محل فرمانداری شهرستان قشم نسبت به ایجاد بسترهای لازم در راستای ترغیب جوانان این شهرستان به تحصیلات دانشگاهی به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
همچنین علیرضا رهایی ضمن بازدید از مجموعه واحد قشم با معاونان و مدیران این واحد دانشگاهی دیدار کرد. رهایی با تأکید بر توسعه هدفمند رشته‌های تحصیلی به ویژه رشته های متناسب با موقعیت منطقه ای واحد قشم گفت: اجرای طرح آمایش آموزش عالی و مهندسی مجدد رشته‌ها موجب می‌شود توسعه رشته محل‌ها و واحدها و مراکز آموزشی متناسب با نیازها، امکانات و میزان تقاضای استان‌ها صورت گیرد.
دکتر سراج الدین محبی نیز با ارائه آماری از میزان دانشجویان شاغل در گروههاو مقاطع مختلف مجموعه واحد قشم نسبت به ایجاد شرایط لازم جهت دریافت مصوبه برای رشته های پیراپزشکی از جمله پرستاری، مامائی و بهداشت محیط ابراز امیدواری کرد.