اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم انسانی

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم انسانی

 

 

 

به اطلاع می رساند کارگاه روش تحقیق در علوم انسانی ویژه اعضای هیأت علمی رشته های مرتبط از تاریخ دهم لغایت دوازدهم اسفند ماه برگزار می شود لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به مسئول آموزشهای کاربردی واحد آقای یعقوبی و یا تماس با شماره ۳۵۲۸۷۰۰۱-۰۷۶ داخلی ۷۱۱۷ نسبت به ثبت نام این دوره اقدام نمایند