افزایش ۷ رشته دیگر جهت پذیرش در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی برای پردیس مرکز آموزش بین الملل قشم

افزایش ۷ رشته دیگر جهت پذیرش در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی برای  پردیس مرکز آموزش بین الملل قشم

 

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قشم از آغاز مرحله انتخاب رشته شرکت کنندگان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی با افزایش تعداد هفت رشته و درمجموع ۲۸ رشته/گرایش  در واحد علوم و تحقیقات –پردیس مرکز آموزش بین المللی  قشم خبر داد


به گزارش روابط عمومی واحد قشم-دکتر سراج الدین محبی در ادامه این خبر گفت:« متقاضیان در این دوره می‌توانند علاوه بر کلیه‌ی رشته‌های قبلی، هفت رشته جدید مندرج در جدول ذیل را انتخاب نمایند و در صورت قبولی در محل واحد قشم مشغول به تحصیل شوند»

 رشته های دایر در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در واحد علوم و تحقیقات-مرکز آموزش بین الملل قشم با کد (۷۹۸)

 

کد رشته

عنوان رشته

کد رشته

عنوان رشته

۲۰۱۰۱

زبان و ادبیات فارسی

۲۱۲۷۸

مدیریت صنعتی-مالی

۲۱۳۶۸

مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند

۴۰۵۵۰

مهندسی عمران-سواحل، بنادر و سازه های دریایی

۲۰۹۳۹

علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی

۴۱۴۰۳

مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا

۲۱۴۲۲

مدیریت ورزشی

۴۰۳۱۰

مهندسی صنایع

۲۱۳۰۱

حسابداری

۴۱۰۰۲

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۲۰۵۱۶

علوم ارتباطات

۵۰۶۶۸

علوم و مهندسی محیط زیست

۴۰۱۲۳

مهندسی برق-قدرت

کد و عناوین رشته های جدید

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

۲۰۸۱۵

حقوق بین الملل عمومی

۲۱۲۴۲

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

۲۱۳۲۴

مالی-بانکداری

۲۰۸۱۰

روابط بین الملل

۴۰۴۷۱

مهندسی عمران-سازه

۲۱۲۴۷

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی

۲۱۵۰۱

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

۲۱۲۱۶

مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

۲۱۶۰۲

مشاوره

۶۰۲۰۶

معماری

۲۰۶۰۳

برنامه ریزی درسی

۱۰۵۰۳

بهداشت مواد غذایی

۲۰۷۳۱

روان شناسی تربیتی