برگزاری کارگاه‌های تخصصی کوتاه مدت در دانشگاه آزاد اسلامی قشم

برگزاری کارگاه‌های تخصصی کوتاه مدت در دانشگاه آزاد اسلامی قشم

 

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قشم در جلسه دوره‌ای هیئت رئیسه واحد از برگزاری کارگاه‌های تخصصی کوتاه مدت برای نهادها و ادارات منطقه با انعقاد تفاهم نامه‌‌های جدیدآموزشی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی واحد قشم-دکتر سراج الدین محبی در ادامه گفت:« با توجه به پتانسیل‌های علمی و آموزشی و بخصوص حوزه های مدیریت و حقوقی در واحد قشم  لازم است به منظور گسترش همکاری آموزشی و ارتقاء سطح توانمندی ادارات و نهادهای غیر آموزشی منطقه علاوه بر موارد مشابه در سالهای گذشته نسبت به انعقاد تفاهم نامه‌های جدید با موضوعیت مرتبط با نیاز آن ارگان ها اقدام شود.»