توزیع کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم ۹۷-۹۶

توزیع کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم ۹۷-۹۶

قائم مقام و معاونت آموزشی واحد قشم از توزیع کارت ورود به جلسه دانشجویان از سه شنبه ۲۲ خرداد ماه  خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قشم -دکتر مهدی سوادی گفت: دانشجویان می توانند از روز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه با مراجعه به سامانه دانشجویی خود نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه نیمسال دوم ۹۷-۹۶ اقدام نمایند.

دکتر سوادی در ادامه افزود: چنانچه دانشجویان در روند دریافت کارت ورود به جلسه خود با مشکل مواجه شدند می توانند با مراجعه به حوزه آموزش و یا مالی دانشگاه نسبت به رفع آن اقدام نمایند