فرم بانوان اعضای هیات علمی

قابل توجه تمامی بانوان عضو هیئت علمی (تکمیل فرم شماره ۲)

 مطابق بند ۳ از ماده ۳ آیین نامه شورای استانی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی به شماره  45616 مورخ ۲۹/۷/۹۴ جهت ایجاد بانک اطلاعاتی زنان عضو هیئت علمی، خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم شماره ۲ با عنوان " اطلاعات آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی بانوان عضو هیئت علمی" اقدام نمایید. فرم ها به صورت تایپ شده تکمیل گردد و فایل مربوطه برای خانم دکتر طلا رییس شورای زنان فرهیخته استان هرمزگان به آدرس M_Tala2002@Yahoo.com ایمیل شود.

دانلود : فرم شماره ۲ – اطلاعات بانوان عضو هیات علمی

 جهت کسب اطلاعات بیشتر، به لینک "آیین نامه شورای زنان فرهیخته"و یا به خانم دکتر طلا با شماره تماس ۰۹۱۷۷۶۸۴۳۴۹ مراجعه نمایید.