رشته ها و گرایش های دایر

کاردانی

آموزش و پرورش ابتدایی

تربیت بدنی – مربیگری

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

کاردان فنی برق الکترونیک

معماری

 

کارشناسی 

مدیریت دولتی

شیمی محض

ساختمان کارهای عمومی

مهندسی برق

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی- پتروشیمی

مهندسی شیمی صنایع پالایش پتروشیمی گاز

مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنعت نفت

مهندسی عمران-عمران

مهندسی  عمران راه

مهندسی عمران سازه

مهندسی معماری

آموزش و پرورش ابتدایی

تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

علمی-کاربردی حسابداری

مدیریت بازرگانی

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

روانشناسی

مهندسی نفت (اکتشافات)

 

کارشناسی ارشد

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی

مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه

مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول

مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی

شیمی معدنی

شیمی آلی

علوم وفناوری نانو- نانو شیمی

مهندسی عمران -سازه

مهندسی معماری

مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

روانشناسی عمومی

 

دکتری

آموزش زبان انگلیسی

حقوق کیفری و جرم شناسی