ریاست دانشگاه

http://www.iau-qeshmint.ac.ir/uploads/ajdani.jpg

منصور آزاد

سمت:  ریاست 
مدرک تحصیلی:  دکترای منابع طبیعی
آدرس پست الکترونیکی: Azad@iauqeshm.ac.ir
شماره تماس مستقیم : ۰۷۶۳۵۲۶۳۳۰۹
شماره فکس: ۰۷۶۳۵۲۶۳۳۰۹

 

Untitled