ریاست دانشگاه

سراج الدین محبی

سمت:  ریاست 
مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی مدیریت
آدرس پست الکترونیکی: smohebi@iauqeshm.ac.ir
شماره تماس مستقیم :

۰۷۶۳۵۲۸۷۰۰۱

داخلی ۱۰۳

شماره فکس:  


Untitled