حراست

تعريف حراست

حراست در لغت به معناي پاسداري و مراقبت كردن مي باشد . از لحاظ عرف اداري حراست به نهادي گفته مي شود كه در قلب تشكيلات يك سازمان وجود داشته و وظيفه خطير مراقبت از سلامت اجزاي ريز و درشت آن تشكيلات را در برابر انواع و اقسام انحراف هاي موجود به عهده دارد.

به نظرشما حراست چگونه جائي است و چه اهدافي را دنبال مي كند ؟

اطلاعات شما در رابطه با شرح وظايف حراست تاچه حدي است ؟

آيا مي دانيد حراست در چه مواردي مي تواند ياري رسان شما باشد ؟

آيا مي دانيد شما در چه مواردي مي توانيد حراست را ياري كنيد ؟

آيا مي دانيد در چه مواقعي بايد به حراست مراجعه نمائيد و چگونه مسائل و مشكلات خود را مطرح نمائيد ؟

سعي ما در اين مقوله آشنايي بيشتر شما نسبت به وظايف و روش خدمت رساني حراست به همكاران عزيز مي باشد .

اميد است كه در اين راه قدم كوچكي برداشته باشيم .

herasat@iauqeshm.ac.ir

حراست پشتوانه اي محكم براي سلامت جامعه اداري

وظيفه اصلي حراست ، مواظبت از سلامت سازمان است ؛ چرا كه هر سازماني جهت نيل به اهداف خود به سلامت دروني و بيروني نياز دارد . از آنجا كه سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگي ها و تهديد هاي دروني و نفوذي است ، براي حفظ سلامت و پيشگيري از آلودگي ها نيازمند سيستمي هستيم كه با دقت زياد

اولاً : از نفوذ آفت ها به داخل سيستم جلوگيري كند .

ثانياً : با تشخيص و شناخت آفت هاي دروني ، زمينه هاي علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد .

بنابراين حضور حراست در عرصه فرآيندهاي سازماني ، همواره در جهت دستيابي به دو هدف عمده زير است :

۱ – هدف كلان و راهبردي : حفظ و ارتقاي توان حفاظتي و امنيتي سازمان به منظورپيش برد اهداف سازمان

۲ – اهداف عملياتي : همراهي و مساعدت مديران با ارائه مشورت هاي موثر  و اطلاع رساني به موقع ، اعمال نظارت ها و انجام اقدام هاي موثر جهت حفاظت همه جانبه از ايمني و سلامت منابع سازمان .